Runsten U353, L2016:5843 i Lunda
Foto av Runsten U353, L2016:5843 i Lunda
Foto av Runsten U353, L2016:5843 i Lunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Soni rétti stein ok gerði brú eptir Sigbjôrn ok Þegn. Soni risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, mörk skiffer, 1,55 m h, vid basen 0,37 m br, på mitten 0,55 m br, vid toppen 0,20 m br. Runhöjd 7,5-9 cm. Imålad med rödfärg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I V kyrkomuren 2 m N om kyrkans SV hörn"
Vill du se flera runstenar i Lunda socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.666784
Longitud: 18.046119
Lämnings-ID: L2016:5843
Riksantikvarieämbetets ID: Lunda 17:1
Sveriges runinskrifter: U353, (Upplands runinskrifter)
Plats: Lunda kyrka
Placering: Inmurad på utsidan av vapenhusets V vägg.
Föremål: Runsten
Material: Skiffer
Runristare: Sune (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Lunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5843