Runsten L2015:5355 i Skånela 🇬🇧
Även känd som Sälnastenen
Foto av Runsten L2015:5355 i Skånela
Foto av Runsten L2015:5355 i Skånela
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Eysteinn/Jósteinn ok Jôrundr ok Bjôrn þeir brœðr reistu ... ...stein Drums(?), fôður sinn. Guð hjalpi hans ônd ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok syndir. Æ mun liggja, með aldr lifir, brú harðslegin, breið ept góðan. Sveinar gerðu at sinn fôður. Má eigi brautarkuml betra verða. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ca 3,1 m h, ca 0,8 m br vid basen, avsmalnande uppåt ochca 0,6 m tj. Runhöjden är 7-9 cm. Ristningsytan vetter mot NNÖ.På stenens Ö sida 4 borrmärken. lagad med cement upptill U 323.På stenens S sida en läslig men starkt överlavad inskrift.Inskriften textad: ÅtHedvig Margareta Hamilton JohnJennings älskade bortgångna maka af hans nuvarandeLyckliga Sophie Elonora RosenhaneStenen restes 1820efter 18års ägtenskap.Stenen flyttad från sin ursprungliga plats. Se nr12. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av flack bergsrygg med moränavlagringar. Löv- och barrskog"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"22 m NNV om lekstugas? N långsida, 12 m S om gränsstaket och 6 m Öom gränsstaket"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.581012
Longitud: 17.940805
Lämnings-ID: L2015:5355
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 116:1
Sveriges runinskrifter: U323 (Upplands runinskrifter)
Plats: Sälna
Placering: Skånelaholm
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare: Gunnar (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Sälnastenen
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/87fe872c-3d68-4ea6-9996-5838da23eb8f