Runsten U322, L2015:4450 i Skånela
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Þjóðbjôrg lét rétta stein þenna eptir nibiaR ... ... hjalpi ônd hans. §Q Þjóðbjôrg lét rétta stein þenna eptir ... ... ... hjalpi ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,7 m h, 1,5 m b och intill 0,4 m tj. Runslingan är ca 8cm bred. Stenen lutar något åt V. Ristningsytan vetter mot Ö. TA: E. Wessén S.B.F. Jansson 1943 Upplands ruinskrifter. U 322 SGUUppsala sv 1971 Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m S 30 V om uthus S gavel"
Vill du se flera runstenar i Skånela socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.610546
Longitud: 17.974785
Lämnings-ID: L2015:4450
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 153:1
Sveriges runinskrifter: U322, (Upplands runinskrifter)
Plats: Stensta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Åsmund (A), mycket ovisst
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:4450