Runsten U321, L2015:5376 i Skånela
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A uitan lét reisa stein þenna eptir son sinn ok Karl eptir bróður sinn. §B Sveinn risti rúnar þessar eptir Oddulf. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av rödaktig gråsten med ristningar på två ytor, som bildaungefär rät vinkel med varann. Stenens höjd är 1,6 m. En sida ärvänd mot Ö, den är ca 0,9 m br runornas höjd är 6-9 cm. Den andrasidan är vänd mot S, den är ca 0,6 cm br. Runornas höjd är 6-11cm. Runorna är ifyllda med röd färg. U 321. Påträffades enligtuppgift. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖSÖ foten av moränhöjd intill och V om ängsgip"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m SSV om ängshörn och 1 m VNV om ängskant"
Vill du se flera runstenar i Skånela socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.594197
Longitud: 17.967004
Lämnings-ID: L2015:5376
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 147:1
Sveriges runinskrifter: U321, (Upplands runinskrifter)
Plats: Skalmsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Sven 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:5376