Runsten U316, L2015:4919 i Skånela
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þórðr á brú. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten U 316, av grå granit 1,5 m h och 0,4 m br. Stenen ärinmurad i stenfoten ca 0,5 m ovanför marken, i NV hörnet. Stenenligger vågrätt. Inskriptionen vetter mot V. Runhöjd 5-6 cm. U316. Bör rengöras och imålas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Inmurad i stengrunden"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I NV hörnet av huvudbyggnad"
Vill du se flera runstenar i Skånela socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.564795
Longitud: 17.952546
Lämnings-ID: L2015:4919
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 204:1
Sveriges runinskrifter: U316, (Upplands runinskrifter)
Plats: Harg
Placering: Inmurad i manbyggnaden vid Harg vid NV hörnet.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:4919