Runsten U307, L2015:5459 i Skånela
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jôrundr ok Jarl, þeir synir(?) Ingimarar ok Ketileyjar, létu gera merki eptir Ingvar, bróður sinn. En Œpir risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i flyttblock. Ristningsytan är delvis övertäckt avjord. Ristningsytan ovan mark är ca 1,75x1 m st. Runhöjd 7-9 cm.Ristningen vetter mot V-VNV. Flyttblocket är ca 2x2 m st och ca 1m h. Bör imålas. Skylttexten söndrig. 28 resp 55 m VSV därom ärtvå tidigare reg odlingsrösen, som nu är helt övertorvade ochfornlämningsliknande. Stickprov utvisade plocksten i det V,rundade stenar i det Ö. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö delen av låg bergrygg med tunna moränavlagringar mellan flackdalgångar. Hagmark, f d"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"19 m V om åkerkant, 50 m N 30cg Ö om kraftledning"
Vill du se flera runstenar i Skånela socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.585616
Longitud: 17.947132
Lämnings-ID: L2015:5459
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 123:1
Sveriges runinskrifter: U307, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ekeby
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material:
Runristare: Öpir 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:5459