Runsten L2015:5373 i Skånela 🇬🇧
Foto av Runsten L2015:5373 i Skånela
Foto av Runsten L2015:5373 i Skånela
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingríðr lét hôggva stein eptir Jóbjôrn, ok Ingimarr ok Ingivaldr ok Karl ok Ingríðr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i flyttblock. Ristningsytan, som vetter mot V, är ca1,6x1,4 m. Runslingans bredd är 8-9 cm. Flyttblocket är ca 3 m l,ca 2 m br vid basen, något avsmalnande upptill. Det är orienterati riktning N-S. U 306. Intill och omedelbart V om blocket är 2flata block som ev tidigare suttit samman med blocket, men genomfrostsprängning lösgjorts och skalpat den plana ristningsytan.Bör rengöras och imålas samt skyltas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 1,5 m Ö om uthus ca 5 m S om åkerkant"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.576345
Longitud: 17.961735
Lämnings-ID: L2015:5373
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 109:1
Sveriges runinskrifter: U306 (Upplands runinskrifter)
Plats: Dal
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material: Granit
Runristare: Torgöt Fotsarve (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/482f20e1-17cf-4dce-ae06-51aecbd292bb