Runsten L2016:8464 i Skånela 🇬🇧
Foto av Runsten L2016:8464 i Skånela
Foto av Runsten L2016:8464 i Skånela
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Áskatla(?) lét hôggva stein eptir Fulluga, ok Illugi ok Signý. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristning i liggande, jordfast block, 0,5 m h. Ristningsytanär ca 2x3 m och vetter mot SV. Runhöjden är 6-7 cm. U 305. 6 m Ö20cg N om nr 1 är: 2) Stensättning, närmast kvadratisk 5x5 m(NÖ-SV) och 0,3 m h. I NV delen rest av kantkedja. Mittgrop, ca 2m i diam och 0,3 m dj. Beväxt med en tall, en björk och lövsly.Runhällen bör rengöras och imålas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag Ö-sluttning av moräntäckt bergsrygg. Lövskog"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 1 m Ö om väg. 2) 3 m Ö om väg"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.599717
Longitud: 17.95403
Lämnings-ID: L2016:8464
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 128:1
Sveriges runinskrifter: U305 (Upplands runinskrifter)
Plats: Bensta
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/95887dd6-108e-4c86-b55b-4a3384d315a6