Runsten U304, L2015:5363 i Skånela
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fullugi lét hôggva stein ok þeir Haukr/Húkr báðir brœðr eptir Manna/Mána, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av grå granit, 1,6 m h, 1,4 m l och 0,3 m tj. Runhöjden är6-7 cm. Ristningsytan vetter mot Ö. Stenen lutar något åt SV. Börimålas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Dal mellan moränhöjder. F.d. hagmark med enar och lövträd"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m VNV om mindre väg"
Vill du se flera runstenar i Skånela socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.612064
Longitud: 17.956554
Lämnings-ID: L2015:5363
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 235:1
Sveriges runinskrifter: U304, (Upplands runinskrifter)
Plats: Bensta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:5363