Runsten L2017:4119 i Haga ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:4119 i Haga
Foto av Runsten L2017:4119 i Haga
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av gr√•sten, ca 2,8 m h, 1,4 m br och 0,2 m tj. Runh√∂jden √§r 9 cm. Inskriften, v√§nd mot √ĖN√Ė, delvis utpl√•nad. Stenen √§r inbyggd i en mur. Enligt Upplands runinskrifter har stenen ursprungligen st√•tt vid Husby √∂rn i Markims sn. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"...resa...efter Sven, sin son, och gjorde bron f√∂r hans sj√§l. Han bj√∂d st√• h√§r...". Uppm√•lad 1982. Uppm√•lad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Haga socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Invid vägkanten."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SV om v√§gen (NV-S√Ė) och 8 m V om v√§gsk√§l."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.67868
Longitud: 17.694396
Lämnings-ID: L2017:4119
Riksantikvarieämbetets ID: Haga 14:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Haga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a68c0698-425a-4d21-a34b-3025a11cd2fd