Runsten L2017:4119 i Haga
Foto av Runsten L2017:4119 i Haga
Foto av Runsten L2017:4119 i Haga
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av gråsten, ca 2,8 m h, 1,4 m br och 0,2 m tj. Runhöjden är 9 cm. Inskriften, vänd mot ÖNÖ, delvis utplånad. Stenen är inbyggd i en mur. Enligt Upplands runinskrifter har stenen ursprungligen stått vid Husby örn i Markims sn. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"...resa...efter Sven, sin son, och gjorde bron för hans själ. Han bjöd stå här...". Uppmålad 1982. Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Haga socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Invid vägkanten."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SV om vägen (NV-SÖ) och 8 m V om vägskäl."
Vill du se flera runstenar i Haga socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.678778
Longitud: 17.694395
Lämnings-ID: L2017:4119
Riksantikvarieämbetets ID: Haga 14:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Haga
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4119