Runsten L2016:8848 i Skepptuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:8848 i Skepptuna
Foto av Runsten L2016:8848 i Skepptuna
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment (se √§ven Skepptuna 325:3, U 364), del av, 0,64 x 0,38 x 0,28 m i gr√• granit. Enl dnr 4374/50 √•teruppt√§cktes fragmentet i juni 1950 i ladug√•rdens S gavel i stengrunden. Samma √•r st√§lldes det upp i tr√§dg√•rden till G√•dersta 6:1 7,5 m S√Ė om mang√•rdsbyggnadens S√Ė h√∂rn. Ristningsytan √§r v√§nd mot N. Runh√∂jd 6-9 cm. Inskrift: ...R tau√ĺ...huitaua√ĺ.... Enligt Upplands runiskrifter √§r runinskriften p√• den st√∂rre delen av U 364: karsi * auk ' kar-... sin ' han uaR tau√ĺr i ' huitaua√ĺum Karsi ok... sinn. Hann vaR dau√įr √≠ hv√≠tav√°√įum. Karse och...sin. Han dog i dopkl√§der. Im√•lad. Enligt uppgift fr√•n en granne till √§garen av G√•dersta 6:1 ska ytterligare delar av stenen finnas i skorstensstocken. Sannolikt syftar denna uppgift p√• ett annat runstensfragment Skepptuna 325:4 (U 365) som √§r en annan runsten."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skepptuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7,5 m S√Ė om S√Ė h√∂rnet av mang√•rdsbyggnad och 0,7 m S om grusg√•ng."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.693009
Longitud: 18.10762
Lämnings-ID: L2016:8848
Riksantikvarieämbetets ID: Skepptuna 329:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skepptuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/7c736162-96f3-4e81-8d85-03f8bccb7e37