Runsten L2016:8848 i Skepptuna
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment (se även Skepptuna 325:3, U 364), del av, 0,64 x 0,38 x 0,28 m i grå granit. Enl dnr 4374/50 återupptäcktes fragmentet i juni 1950 i ladugårdens S gavel i stengrunden. Samma år ställdes det upp i trädgården till Gådersta 6:1 7,5 m SÖ om mangårdsbyggnadens SÖ hörn. Ristningsytan är vänd mot N. Runhöjd 6-9 cm. Inskrift: ...R tauþ...huitauaþ.... Enligt Upplands runiskrifter är runinskriften på den större delen av U 364: karsi * auk ' kar-... sin ' han uaR tauþr i ' huitauaþum Karsi ok... sinn. Hann vaR dauðr í hvítaváðum. Karse och...sin. Han dog i dopkläder. Imålad. Enligt uppgift från en granne till ägaren av Gådersta 6:1 ska ytterligare delar av stenen finnas i skorstensstocken. Sannolikt syftar denna uppgift på ett annat runstensfragment Skepptuna 325:4 (U 365) som är en annan runsten."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skepptuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7,5 m SÖ om SÖ hörnet av mangårdsbyggnad och 0,7 m S om grusgång."
Vill du se flera runstenar i Skepptuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.693009
Longitud: 18.10762
Lämnings-ID: L2016:8848
Riksantikvarieämbetets ID: Skepptuna 329:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skepptuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:8848