Runsten L2016:5354 i Lunda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:5354 i Lunda
Foto av Runsten L2016:5354 i Lunda
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, gr√•vit granit, 60 cm h 73 cm br och 26 cm tj.Runh√∂jd 7 cm. Ristningen vetter mot SV. OBS! Stenen √§r flyttadhit fr√•n fyndplatsen. (B√•da platserna markerade p√• fotokartan,fyndplats vid X 15 N√Ė). Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berg i dagen"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m V 10cg N om SV hörnet av uthus"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.672202
Longitud: 18.050202
Lämnings-ID: L2016:5354
Riksantikvarieämbetets ID: Lunda 194:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Lunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/42e787dc-d02f-4b72-a68a-02034308af0b