Runsten L2016:5342 i Lunda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:5342 i Lunda
Foto av Runsten L2016:5342 i Lunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... létu gera ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1 m h, 0,55 m br (N-S) och 0,7 m tj. P√• den Vsidan √§r en runslinga med 0,07 m st runor. Inom runslingan √§r ettkattdjur. Runstenen √§r funnen strax √Ė om en mindre √•kerholme,ben√§mnd "Jenko", 100 m N 30cg V om nuarande uppst√§llningsplats.P√• √•kerholmen skall ett hus ha st√•tt, nu syns inga rester avdetta. Talrikt med odlingssten √§r uppk√∂rt p√• holmen. 2 m V omnr 1 √§r: 2.V√§gbank, 1989 besiktigade D. Damell ett schakt som tagits upptv√§rs√∂ver brukningsv√§gen. D√• kunde konstateras att v√§gen varmycket omsorg-sfullt byggd med en stenlagd v√§gbana med stensattakanter vilande p√• en b√§dd av mo och lera, i sin tur √∂verlagrandeen "v√§gkropp" av mosandp√• lera med inslag av tr√§rester. Schaktetligger ca 100 m N√Ė om run- stenen. Kan vara den bro som omn√§mnsp√• runstenen.>K:Dnr.2748/89 Ant- ecknat 90.03.28/B. Johanssen.Rapporterat av D. Damell.>T D:Dnr 5117/ 77 Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m √Ė brukningsv√§g"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.649624
Longitud: 18.009811
Lämnings-ID: L2016:5342
Riksantikvarieämbetets ID: Lunda 229:1
Sveriges runinskrifter: UFv1979;244A
Plats: Husby-sjuhundra kyrka
Placering: I tornkammaren.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Lunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1e1d3357-c082-4b08-b81f-1cae3ab7f26b