Runsten L2016:1608 i Husby-Ärlinghundra
Foto av Runsten L2016:1608 i Husby-Ärlinghundra
Foto av Runsten L2016:1608 i Husby-Ärlinghundra
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,15x1 m på sakristians N vägg, runhöjd 12 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Torkel och Säve läto resa stenhällen ... en god, ... och Hedenfast, hans hustru. Gud och Guds moder hjälpe hans ande." Se skiss i inventeringsboken. Återfunnen 1945. Uppmålad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Ärlinghundra socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Sakristians N vägg."
Vill du se flera runstenar i Husby-Ärlinghundra socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.640113
Longitud: 17.882253
Lämnings-ID: L2016:1608
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Ärlinghundra 70:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Husby-Ärlinghundra
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:1608