Runsten L2016:1066 i Husby-Ärlinghundra 🇬🇧
Foto av Runsten L2016:1066 i Husby-Ärlinghundra
Foto av Runsten L2016:1066 i Husby-Ärlinghundra
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 70 m hög, 1,50 m bred (SV-NÖ) och 0,3 m tjock. Runhöjd 8-9 cm. Skriften vetter åt SÖ. Flyttad från hemmanet Ekilla på 1870-talet, då en dräng vid plöjning påträffade den. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Trånd och Rike, och Gudrun, de bröderna läto resa denna sten efter Brune, sin fader. Gud hjälpe hans själ." Rengjord och uppmålad 1972. Uppmålad 1991."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Ärlinghundra socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 18 m V om vägskäl mellan väg och infartsväg till bostadshus och ca 5 m N 35cg V om väg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.600814
Longitud: 17.801666
Lämnings-ID: L2016:1066
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Ärlinghundra 15:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Husby-Ärlinghundra
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8d5e4271-f880-4f90-bbf7-66a63dc53229