Runsten L2015:8846 i Vidbo
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1)Runsten, granit, avslagen, 1,1 m h, 0,8 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,4m tj. Runorna är 4-5 m h. Ristningen vetter åt N. runstenens 2)två övriga delar är inmurade i källare. (Kryssmarkering påkartan). T A: Upplands fornminnesförenings tidskrift nr IV 1875s. 66. U 378. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vidbo socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränkulle med berg i dagen. Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m Ö om ÖSÖ hörn av uthus. Kryssmarkering anger plats för toppen"
Vill du se flera runstenar i Vidbo socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.700627
Longitud: 17.977161
Lämnings-ID: L2015:8846
Riksantikvarieämbetets ID: Vidbo 134:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Vidbo
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:8846