Runsten L2015:2905 i Sigtuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2015:2905 i Sigtuna
Foto av Runsten L2015:2905 i Sigtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... √Āsi(?) ... f√ī√įur/br√≥√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Sigtuna Fornhem- gammal byggnad och 2a) Nya museet. Blandmuseiföremålen märks fragment efter 7 runstenar, u 398 (?), U 399(?), U 400 (1388), U 401 (96), U 402 (181), U 403 (1253)(?), U404 (1402) (?). Jfr läget 1979. 2b) Lösfyndsamling. Vidöversiktlig genomgång av arkivet på Sigtuna museers arkiv 1979förtecknades bl a: 5 stenyxor, 7 slipstenar, 3 ovalaeldslagningsstenar, 9 kvarnstenar samt av järn:42 pilspetsar, 2spjutspetsar, 25 knivar, 16 yxor och 3 svärd. Flertalet fyndgjorda inom kvarteren: Trekanten, Handelsmannen,Trädgårdsmästaren, Humlegården, Kammakaren och Koppardosan. 3)Runstenssamling: U 389 (vid entren) = tidigare nr 11:1, U 384(utst.hallen). Fragment till 384 funnet 1975 enl. Ola Kyhlberg1979. U 395 (utst hallen) dnr 163/67. U 398 (liggande på gården)?U 403 (utställningshallen) dnr 163/67. U 396 (utställd enligt OKyhlberg1979). Fragment av runstenar enligt arkivkatalog U 399(1401), U 400 (1388), U 401 (96), U 402 (181), (U 403 (1253) seovan), U 404 (1402), U 382 enligt O Kyhlberg 1979: Runstenar iSigtuna. Fragment av runstenar i magasinet U388 9 st, U 386 4 st,U 397 9 st, U 405 4 st. I magasinet ett större Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sigtuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3) 1 m N 15cg √Ė om N gaveln av nr 2"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.615159
Longitud: 17.718739
Lämnings-ID: L2015:2905
Riksantikvarieämbetets ID: Sigtuna 6:3
Sveriges runinskrifter: UATA4822/64
Plats: Hacksta
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Grå granit med svarta och röda inslag
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Sigtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2d20c6db-3d4f-4e5d-896e-3d330735aff8