Runsten L2015:2828 i Sankt Olof ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2015:2828 i Sankt Olof
Foto av Runsten L2015:2828 i Sankt Olof
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sankt Olof socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kr√∂n av mor√§nrygg (NV-S√Ė). Skogsmark. √Ökerholme. 1) Gravf√§lt, ca50x10-20 m (NNV-SS√Ė), best√•ende av 6 fornl√§mningar. Dessa utg√∂resav 2 runda stens√§ttningar och 4 n√§rmast kvadratiskastens√§ttningar. De runda stens√§ttningar √§r 6-7 m diam och 0,3 mh. √Ėvertorvade. Otydliga. De n√§rmast kvadratiska stens√§ttningarna√§r 3-5 m S (vanl. N-S) och 0,2-0,3 m h. √Ėvertorvade. Flertalethar h√∂rnstenar, 0,3-0,5 m h.Ett par √§r genom kraftigmarkvegetation sv√•ra att observera. Ev. kan en liggande h√∂rnsten4 m V om runsten vara separat inl√§ggning. T√§t blandskog. I SS√Ėkanten av nr 1 √§r 2) Runsten, U nr 410. Beh√∂ver im√•las. Skyltad:"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.624722
Longitud: 17.751258
Lämnings-ID: L2015:2828
Riksantikvarieämbetets ID: Sigtuna 72:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Sankt Olof
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b3b07f71-476a-4def-afe0-8822dd8b03ae