Runsten L2015:2436 i Sankt Olof ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2015:2436 i Sankt Olof
Foto av Runsten L2015:2436 i Sankt Olof
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av gråsten ca 2 m hög, ca 0,8 m bred och ca 0,7 m tjock.Den har närmast triangelformad genomskärning, någotavsmalnandemot spetsen. Otydlig stenpackning N därom. Runorna ochristningen vetter åt S. Runhöjd 0,07 m. Inga tillägg. Igenväxandemiljö. Stig borde röjas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sankt Olof socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränplatå i V-sluttning. Skogsmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m V om gräns (staket) och 20 m SV om ängskant"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.624905
Longitud: 17.747697
Lämnings-ID: L2015:2436
Riksantikvarieämbetets ID: Sigtuna 75:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Sankt Olof
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/da2116ee-4d37-411b-8d79-7c89dc38e77f