Runsten L2015:2433 i Sankt Olof
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten å flyttblock, klumpstenarsformat ca 1,5 m högt, 1,4 mbrett och 1,1 m tjockt. Ristningen vetter åt öster ca 1,1 m högtoch 0,85 m bred i form av en drakslinga. Runhöjd ca 4-8 cm.Skyltad av la i Sthlm och kulturnämnden i Sigtuna. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sankt Olof socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränslänt V om sund. Skogsmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 40 m N 10cg Ö om båthus och ca 30 m V om udde"
Vill du se flera runstenar i Sankt Olof socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.62603
Longitud: 17.738595
Lämnings-ID: L2015:2433
Riksantikvarieämbetets ID: Sigtuna 68:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Sankt Olof
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:2433