Runsten L2014:7795 i Sankt Per ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2014:7795 i Sankt Per
Foto av Runsten L2014:7795 i Sankt Per
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Nesbj√īrn l√©t reisa stein √ĺenna eptir √ďleif, son sinn. H√©r skal standa steinn √° ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av glimmerik gnejs, 2,6 m l√•ng, 1,75 m br (vid basen 0,8m) och 0,3 tj. Ristningsytan upptar 1,7x1,5 m och runh√∂jden √§r8-10 cm. Inskriften har tolkats till: N√§sbj√∂rn l√§t resa dennasten efter Olev, sin son. H√§r skall stenen st√• p√•... (runorna √§rh√§r ol√§sliga. Runstenen som vid uppt√§ckten √•r 1982l√•g medristningsytan ned√•t strax under markytan i √•kern placerades iskogsbrynet ca 50 m N√Ė om fyndplatsen. T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sankt Per socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"√Ökermark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m V om ett nyrensat åkerdike samt mellan tvåkraftledningsstolpar, 35 steg från den norra stolpen och 42 stegfrån den södra"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.646824
Longitud: 17.647243
Lämnings-ID: L2014:7795
Riksantikvarieämbetets ID: Sankt Per 250:1
Sveriges runinskrifter: UFv1983;228
Plats: Bärmö
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare: Torbjörn 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Sankt Per
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/11d83ccb-a68d-48a1-891f-cedf08e4d5a9