Runsten L2013:5356 i Skånela
Foto av Runsten L2013:5356 i Skånela
Foto av Runsten L2013:5356 i Skånela
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, granit, 19x9 cm st, 14-17 cm tj, runhöjd: 6 cm. Inskrift: ...ti... Fragmentet har direkt passning till en av de tidigare påträffade runstensfragmenten och är en av 5 delar som härrör från samma runsten. Fragmentet framkom 2011 i den nyomlagda S kyrkogårdsmuren, ca 10 m V om öppningen i muren. Runstensfragmentet förvaras i kyrkans bod. (RAÄ dnr 326-4026-2011)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Vill du se flera runstenar i Skånela socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.581017
Longitud: 17.94878
Lämnings-ID: L2013:5356
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 262
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:5356