Runsten L2013:3080 i Husby-Ärlinghundra 🇬🇧
Foto av Runsten L2013:3080 i Husby-Ärlinghundra
Foto av Runsten L2013:3080 i Husby-Ärlinghundra
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment av U 434. Enligt beskrivning i Fornvännen 1992:155 (Thorgunn Snaedal) utgörs fragmentet av mörkgrå granit och är 0,52 x 0,5 x 0,27 m. Endast den inre ramlinjen av runslingan är i behåll. Fragmentet återfanns 1990 i NV bogårdshörnet. De äldsta uppgifterna om stenen är från 1600-talet. Enligt Peringskiöld fanns stenen i "Hussby vestra stiglucka". Stigluckan revs på 1720-talet och ett fragment av den har sedan hamnat i bogårdsmuren."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Ärlinghundra socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Fragmentet står nu mot V kyrkogårdsmuren, inte långt från Husby-Ärlinghundra 204:1."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.640085
Longitud: 17.880945
Lämnings-ID: L2013:3080
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Ärlinghundra 220
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Husby-Ärlinghundra
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/898d6003-59ce-42d4-afe8-becc962446cd