Runsten L2012:434 i Skånela
Foto av Runsten L2012:434 i Skånela
Foto av Runsten L2012:434 i Skånela
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (U 324), 2,1 m h, 0,9 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,15-0,3 m tj. Runslingan som är riktad mot N är 0,09 m br. Inskrift: "..ulv reste denna sten efter ... sin broder, och Gyrid efter sin gode son. Han blev dräpt..." Runstenens nedre del är skadad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägren, S om Ö-V-löpande väg."
Vill du se flera runstenar i Skånela socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.60982
Longitud: 17.99445
Lämnings-ID: L2012:434
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 271
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:434