Runsten L2012:432 i Skepptuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:432 i Skepptuna
Foto av Runsten L2012:432 i Skepptuna
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (U 371), av bl√•gr√• gnejs. 2,3 m h, 0,8 m br (N-S) och 0,6 m tj. Runh√∂jd 7-8 cm. Ristad p√• V sida, n√•got skadad. Inskrift:"K√§ttil och Brunk√§ttil reste denna sten efter Ulf i Laghamra, deras far. Gud hj√§lpe hans ande och sj√§l, och Guds moder b√§ttre √§n han f√∂rtj√§nade". Omr√•det runt stenen unders√∂kt 1985. (RA√Ą dnr 5623/85)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skepptuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränhöjd med berg i dagen. Skogsmark, gravfält."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.686378
Longitud: 18.129326
Lämnings-ID: L2012:432
Riksantikvarieämbetets ID: Skepptuna 364
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skepptuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/254a1c80-f319-4e5e-a800-f11b9c436304