Runsten L2012:432 i Skepptuna
Foto av Runsten L2012:432 i Skepptuna
Foto av Runsten L2012:432 i Skepptuna
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (U 371), av blågrå gnejs. 2,3 m h, 0,8 m br (N-S) och 0,6 m tj. Runhöjd 7-8 cm. Ristad på V sida, något skadad. Inskrift:"Kättil och Brunkättil reste denna sten efter Ulf i Laghamra, deras far. Gud hjälpe hans ande och själ, och Guds moder bättre än han förtjänade". Området runt stenen undersökt 1985. (RAÄ dnr 5623/85)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skepptuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränhöjd med berg i dagen. Skogsmark, gravfält."
Vill du se flera runstenar i Skepptuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.686305
Longitud: 18.129342
Lämnings-ID: L2012:432
Riksantikvarieämbetets ID: Skepptuna 364
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skepptuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:432