Runsten L2012:408 i Norrsunda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:408 i Norrsunda
Foto av Runsten L2012:408 i Norrsunda
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, (U 418) är belägen i gravfältets NV del, ca 1,5 m h, 1,1 m br och 0,5 m tj. Runhöjd ca 10 cm. Inskrift: "Torfast och Kättilvi lät resa stenen efter Torsten, sin fader. Gud hjälpe hans ande"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Parkområde, gravfält."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.61227
Longitud: 17.864095
Lämnings-ID: L2012:408
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 342
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ccaa7e79-8acc-4a74-b125-c46c4f0c5aec