Runristning L2016:8102 i Norrsunda ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L2016:8102 i Norrsunda
Foto av Runristning L2016:8102 i Norrsunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ulfr l√©t gera merki eptir J√īrund, son sinn, en Bj√īrn ok HrŇďr√≠kr eptir br√≥√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten = U 413 barhäll m ruininskrift av gråsten 1,7 m l, 0,7m br och 0,12 m dj eller h. Runhöjd ca 0,12 m. 2) U 430. Runstenav gråsten 0,8 m h, 0,6 m br och 0,3 m dj. Runhöjd ca 0,08 m. Tvåytskador. 3) U 431. Runsten av gråsten ca 1,95 m h, 0,7 m br och0,2 m dj. Runhöjd ca 0,09 m. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Runstenarna är placerade i Norrsunda kyrkas vapenhus"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.593898
Longitud: 17.892851
Lämnings-ID: L2016:8102
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 27:1
Sveriges runinskrifter: U413 (Upplands runinskrifter)
Plats: Norrsunda kyrka
Placering: I vapenhuset.
Föremål: Gravhäll
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/13c14857-1736-47cf-8a61-822bd2659d10