Runristning U407, L2013:916 i Sankt Per
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Freysteinn ok Sibbi ok Geir... ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Nr 1, 2 runstensfragment av gråsten ca 55 cm + 30 cm båda.Runskrift 0,12 m. Ca 20 m S om nr 1 är nr 2. Nr 2/ 1runstensfragment av gråsten ca 0,5+0,4 m. Runhöjd 0,08 m. (U 408resp U 407) Ca 2 m N om 1) är 3) Malsten?, granit, ca 0,85x75 m(NV-SÖ) och 0,3 m h.Trögformig fördjupning, 60x40 cm och 15 cmdj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Sankt Per socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant, Tomtmark"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"VNV om och intill brukningsväg (N-S)"
Vill du se flera runstenar i Sankt Per socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.650995
Longitud: 17.642015
Lämnings-ID: L2013:916
Riksantikvarieämbetets ID: Sankt Per 103:2
Sveriges runinskrifter: U407, (Upplands runinskrifter)
Plats: Bärmö
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Sankt Per
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:916