Runristning L2013:916 i Sankt Per ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L2013:916 i Sankt Per
Foto av Runristning L2013:916 i Sankt Per
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Freysteinn ok Sibbi ok Geir... ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Nr 1, 2 runstensfragment av gr√•sten ca 55 cm + 30 cm b√•da.Runskrift 0,12 m. Ca 20 m S om nr 1 √§r nr 2. Nr 2/ 1runstensfragment av gr√•sten ca 0,5+0,4 m. Runh√∂jd 0,08 m. (U 408resp U 407) Ca 2 m N om 1) √§r 3) Malsten?, granit, ca 0,85x75 m(NV-S√Ė) och 0,3 m h.Tr√∂gformig f√∂rdjupning, 60x40 cm och 15 cmdj. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Sankt Per socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant, Tomtmark"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"VNV om och intill brukningsväg (N-S)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.650995
Longitud: 17.642015
Lämnings-ID: L2013:916
Riksantikvarieämbetets ID: Sankt Per 103:2
Sveriges runinskrifter: U407 (Upplands runinskrifter)
Plats: Bärmö
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Sankt Per
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/353655cb-376c-4e63-bb75-14d9e2041062