Runristning U366, L2016:8694 i Skepptuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... var dauðr í austrvegi ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, ca 2,75 m h och ca 1,8 m br. Försvunnen. 2) Runsten,ca 2,2 m h och ca 1,2 m br. Försvunnen. 3) Runstensfragment ca1,6 m h och ca 1,2m br. Försvunnet. 4) runstensfragment ca 0,4 mh och ca 0,6 m br. Försvunnet. 5) Runstensfragment. Bevakas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Skepptuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På gårdstomten nr 1-2, på "Gårdesta vestra gårde" nr 3, iungsmulen nr 4"
Vill du se flera runstenar i Skepptuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.692883
Longitud: 18.106714
Lämnings-ID: L2016:8694
Riksantikvarieämbetets ID: Skepptuna 325:5
Sveriges runinskrifter: U366, (Upplands runinskrifter)
Plats: Gådersta
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skepptuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:8694