Runristning L2016:9977 i Odensala ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L2016:9977 i Odensala
Foto av Runristning L2016:9977 i Odensala
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment?, 25,5x4,5-10,5 cm och 1,5-3 cm tj, av sandsten.Funnet i √•ker ca 75 m? VSV om mindre √• (NNV-SS√Ė) mellan Droppstaoch Tomtebo. Upphittare √Öke Ossmark ca 1975, hos vilkenfragmentet f√∂rvaras. (Se teckning i boken). Ristningen √§r 0,1-0,4cm dj 0,5 cm br. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Odensala socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.634746
Longitud: 17.831963
Lämnings-ID: L2016:9977
Riksantikvarieämbetets ID: Odensala 328:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Odensala
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c76b61d4-8cdc-4805-acb4-ed21279d9458