Runristning UATA5923/69, L2016:5838 i Lunda
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, spräcklig grå granit, 36x24 cm st och 20 cm tj.Runhöjd 8 cm. Rester av ett runband syns. Fragmentet är möjligenen del av den nu försvunna runstenen U 355. Fragmentet hargranskats och är uppmålat. Förvaras i Lunda k:a vapenhus. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Lunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I kluven lönn på gårdstomt"
Vill du se flera runstenar i Lunda socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.653703
Longitud: 18.045456
Lämnings-ID: L2016:5838
Riksantikvarieämbetets ID: Lunda 193:1
Sveriges runinskrifter: UATA5923/69,
Plats: Ängby
Placering: I Lunda kyrkas vapenhus.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Spräcklig grå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Lunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5838