Runristning L2016:3700 i Odensala ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L2016:3700 i Odensala
Foto av Runristning L2016:3700 i Odensala
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristning i fast h√§ll 2,3x1,15 m (N√Ė-SV), best√•ende av enrektangul√§r uthuggen linje, med 4 runor i den √∂vre, N√Ė delen.Runorna √§r 10 cm h. Ristningen sluttar svagt mot VSV och harf√∂ljande utseende: (se boken). Intill och N om nr 1 √§r enluppgift en ca 10 √•r gammal, mot N pekande, ristad pil, 0,5 m l,0,1 m br. 2 m √Ė om nr 1 √§r 2) Ristning i fast h√§ll, 0,5x0,35 m(√Ė-V), best√•ende av f√∂ljande text med 5-14 cm h bokst√§ver ochsiffror:John1915.Ristningen sluttar svagt mot VNV Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Odensala socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Slätslipad bergklack. Tomtmark"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m √Ė om bostadshus (N-S)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.661332
Longitud: 17.819517
Lämnings-ID: L2016:3700
Riksantikvarieämbetets ID: Odensala 52:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Odensala
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/432512b0-6eef-418b-a744-50681d87c797