Runristning L2016:3700 i Odensala
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristning i fast häll 2,3x1,15 m (NÖ-SV), bestående av enrektangulär uthuggen linje, med 4 runor i den övre, NÖ delen.Runorna är 10 cm h. Ristningen sluttar svagt mot VSV och harföljande utseende: (se boken). Intill och N om nr 1 är enluppgift en ca 10 år gammal, mot N pekande, ristad pil, 0,5 m l,0,1 m br. 2 m Ö om nr 1 är 2) Ristning i fast häll, 0,5x0,35 m(Ö-V), bestående av följande text med 5-14 cm h bokstäver ochsiffror:John1915.Ristningen sluttar svagt mot VNV Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Odensala socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Slätslipad bergklack. Tomtmark"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m Ö om bostadshus (N-S)"
Vill du se flera runstenar i Odensala socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.661332
Longitud: 17.819517
Lämnings-ID: L2016:3700
Riksantikvarieämbetets ID: Odensala 52:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Odensala
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:3700