Runristning U297, L2015:5607 i Skånela
Foto av Runristning U297, L2015:5607 i Skånela
Foto av Runristning U297, L2015:5607 i Skånela
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jóbjôrn lét reisa steina eptir Sigbjôrn/Seybjôrn, fôður sinn. ... risti(?). "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment i granit 0,8 m h. 0,7 m br och 0,15 m tj.Runslingan som vetter mot N är 0,08 m br. Fragmenten består av 2delar nu ihopsatta. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På N sidan av S delen av kyrkogårdsmur, 17 m S om vapenhuset"
Vill du se flera runstenar i Skånela socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.581392
Longitud: 17.948775
Lämnings-ID: L2015:5607
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 198:1
Sveriges runinskrifter: U297, (Upplands runinskrifter)
Plats: Skånela kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare: Samma som gjort U 297 och Fv1953;270.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:5607