Runristning UATA5734/59, L2015:4689 i Skånela
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A ... þenna(?) stein ... mun falla ... §B Nann(?)/frœknan(?) fôður(?)/fœðir(?) þann/þá ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runstensfragment, ca 0,8 m br, 0,7 m h och ca 0,15 m tj.Runslingans br 4-5-6 cm. Runstensfragementet är rest påkyrkogårdsmuren. U 298. 8 m Ö om 1 är: 2) Runstensfragment,granit, 0,4 m h, 0,6 m br och 0,35 m tj. På de S och Ö sidornarest av runslinga, 0,08 m br. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N kanten av kyrkogård"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m Ö om huvudingång och i norra kyrkogårdsmuren"
Vill du se flera runstenar i Skånela socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.581591
Longitud: 17.949312
Lämnings-ID: L2015:4689
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 111:2
Sveriges runinskrifter: UATA5734/59,
Plats: Skånela kyrka
Placering: I norra bogårdsmuren.
Föremål: Runsten
Material: Grå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:4689