Runristning L2015:2825 i Sigtuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L2015:2825 i Sigtuna
Foto av Runristning L2015:2825 i Sigtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... at Orm(?) ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Sigtuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.618378
Longitud: 17.721738
Lämnings-ID: L2015:2825
Riksantikvarieämbetets ID: Sigtuna 256:1
Sveriges runinskrifter: UFv1992;159A
Plats: Mariakyrkan
Placering: Inmurat i norra väggen av Gernerska gravkoret.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Mörkgrå grovkornig granit
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Sigtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/61419077-ec92-4486-ad75-7184d591c9bb