Runristning L2014:8036 i Sankt Per ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L2014:8036 i Sankt Per
Foto av Runristning L2014:8036 i Sankt Per
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... Arngeirr(?) ... at ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Sankt Per socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.647332
Longitud: 17.638741
Lämnings-ID: L2014:8036
Riksantikvarieämbetets ID: Sankt Per 252:1
Sveriges runinskrifter: UATA3599/65
Plats: Bärmö
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Sankt Per
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c7f0f13b-d217-4c3f-88c7-6a12e6651b7a