Runristning L2012:541 i Skepptuna
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, osäker position, (U ATA 3019-65), 0,55-0,85 m h (snett avslagen), 0,8 m br (NÖ-SV) och 0,4 m tj. Runhöjd 8 cm. I målad med blå färg. Ristningen vetter mot ÖSÖ."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Skepptuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Vill du se flera runstenar i Skepptuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.736823
Longitud: 18.05528
Lämnings-ID: L2012:541
Riksantikvarieämbetets ID: Skepptuna 363
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skepptuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:541