Hällristning U363, L2016:9299 i Skepptuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gíslaug lét hôggva at son sinn, Spjallboði, Ulfr, Ingvarr, Holmfastr, Geiri, þeir at bróður sinn Þegn, fórst úti, ok at Bjôrn, fôður sinn. Brú gerðu. Guð hjalpi sálu. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristning i fast häll 1,9x1,8 (S-N). Runhöjd 6-7 cm.Ristningen sluttar mot N.(f.d. 2) Enligt äldre uppgifter fanns på en äng i närheten ettblock med en 1,6 m h och 1,05 m br runristning. Nu försvunnen. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skepptuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-sluttning av moränhöjd med berg i dagen. Tomtmark"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,5 m Ö 20cg S om NÖ hörnet av bostadshus"
Vill du se flera runstenar i Skepptuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.695795
Longitud: 18.116718
Lämnings-ID: L2016:9299
Riksantikvarieämbetets ID: Skepptuna 30:1
Sveriges runinskrifter: U363, (Upplands runinskrifter)
Plats: Gådersta
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skepptuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:9299