Hällristning U318, L2015:5602 i Skånela
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Borgunna lét stein hôggva eptir Gulleif, bónda sinn, ok Ásgerðr(?) eptir fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runhäll, med ristningsyta på, 1,4x1,0 m. Runhöjden 6-8 cm.Inskriptionen vetter mot V. Hällen lutar ca 45cg. Två längsgåendesprickor går genom ristningen. U 318. Bör rengöras och imålas. TA: E. Wessén - S.B.F. Jansson 1943: Upplands runinskrifter nr318. SGU, Uppsala SV 1971. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-sluttning av bergsrygg med berg i dagen och tunnamoränavlagringar. Hagmark"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"30 m V om kraftledning och 20 m Ö åkerkant (N 20cg Ö-S 20cg V)"
Vill du se flera runstenar i Skånela socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.565331
Longitud: 17.947937
Lämnings-ID: L2015:5602
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 205:1
Sveriges runinskrifter: U318, (Upplands runinskrifter)
Plats: Harg
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:5602