Hällristning L2015:4606 i Skånela 🇬🇧
Även känd som Hargs bro
Foto av Hällristning L2015:4606 i Skånela
Foto av Hällristning L2015:4606 i Skånela
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ástríðr lét brú gera eptir Ingvar, bónda sinn, ok at Ragnvald, son hans. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runhällar, U 309 Runhöjd 5-9 cm. U 310 Runhöjd 5-7 cm U 311Runhöjd 4-6 cm. 1) Runristning i fast häll. Ristningsytan är ca1,6x1 m. Ristningen vetter mot NÖ. Runhöjden är 5-9 cm. Ca 4 m SVom nr 1 är nr: 2) Runristning i fast häll. Ristningsytan är ca1,1x0,9 m h. Ristningen vetter mot NV. Runhöjden är 5-7 cm. Ca2,5 m S 30cg Ö om nr 2 är nr: 3) Runristning i fast häll.Ristningsytan är ca 1,6x0,85 m. Ristningen vetter mot Ö. Runhöjd4-6 cm. ÖSÖ om ristningarna pågår vissa schaktnings ochutfyllnadsarbeten. Bör kontrolleras. (Röda band på trädenmarkerar var den äldre åfåran gick, alltså S om runristningarna). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergknallar, hagmark med lävbuskage invid å"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m S om å, 80-90 m V om väg"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.570645
Longitud: 17.964355
Lämnings-ID: L2015:4606
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 114:2
Sveriges runinskrifter: U310 (Upplands runinskrifter)
Plats: Harg
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare: Samma som ristat U 309.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Hargs bro
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/4b74c727-ac26-4366-bdab-44e3e67a1704