Hällristning L2015:2459 i Sankt Per
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i block, 2,5x2 m (NV-SÖ) och 1,7 m h. Ristningen vänd mot ÖSÖ. Ristningen välgjord. Kan dock tillhöra 1800-talet och bör kunna R-markeras. Imålad. Jfr även Raä nr 189:1."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Sankt Per socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mindre bergavsats ovanför NÖ stranden av Håtunaviken. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 100 m NÖ om strand och ÖNÖ från Signhildsbergs mangårdsbyggnad."
Vill du se flera runstenar i Sankt Per socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.625048
Longitud: 17.660443
Lämnings-ID: L2015:2459
Riksantikvarieämbetets ID: Sigtuna 188:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Sankt Per
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:2459