Runsten Sm76, L1972:9346 i Sävsjö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tófa reisti stein þenna eptir Vráa, fôður sinn, stallara Hákonar jarls. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, avslagen, ca 0,7 m hög, ca 0,7 m bred och ca 0,4 m tjock. Slingan ca 0,10 m bred. Texten imålad med rött. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften av hela stenen som finns avtecknad medan den var hel:"Tova reste denna sten efter sin fader Vråe, Håkon jarls stallare." Nu återstår endast runorna:"a : hkunaR" (Håkon)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sävsjö socken i Sävsjö kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 15 m N om landsväg, ca 18 m SÖ om Komstad Backgårdens huvudbyggnad (SÖ-knut)."
Vill du se flera runstenar i Sävsjö socken eller Sävsjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.403105
Longitud: 14.616818
Lämnings-ID: L1972:9346
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Ljunga 21:1
Sveriges runinskrifter: Sm76, (Smålands runinskrifter))
Plats: Komstad
Placering: I Gästgivaregårdens trädgård.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Röd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Sävsjö
Socken: Sävsjö
Riksantikvarieämbetets information: » L1972:9346