Runsten L1972:2842 i Skepperstad ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1972:2842 i Skepperstad
Foto av Runsten L1972:2842 i Skepperstad
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, borttagen, enligt tradition. Den √•syftade runstenen√•terfinns nu p√• Skepperstads kyrkog√•rd (RA√Ą-nr 26)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skepperstad socken i Sävsjö kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vattendrag (N-S), sankmark. Hagmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.339114
Longitud: 14.737512
Lämnings-ID: L1972:2842
Riksantikvarieämbetets ID: Skepperstad 44:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Sävsjö
Socken: Skepperstad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b3d913cf-9e0c-4a37-b7d8-e2e749de74cd