Runsten L1972:2841 i Skepperstad ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1972:2841 i Skepperstad
Foto av Runsten L1972:2841 i Skepperstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmi l√©t gera br√ļ eptir √ěorgaut, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, borttagen, enligt tradition. Den √•syftade stenen√•terfinns nu p√• Skepperstads kyrkog√•rd (RA√Ą-nr 26)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skepperstad socken i Sävsjö kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mindre vattendrag (N-S), sankmark. Hagmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.336394
Longitud: 14.738209
Lämnings-ID: L1972:2841
Riksantikvarieämbetets ID: Skepperstad 43:1
Sveriges runinskrifter: Sm73 (Smålands runinskrifter))
Plats: Terle
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material: Röd gnejsig ögongranit
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Sävsjö
Socken: Skepperstad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ee53504d-5daf-4e9b-a40e-ebf3be6865d8