Runsten Sm73, L1972:2841 i Skepperstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmi lét gera brú eptir Þorgaut, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, borttagen, enligt tradition. Den åsyftade stenenåterfinns nu på Skepperstads kyrkogård (RAÄ-nr 26)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skepperstad socken i Sävsjö kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mindre vattendrag (N-S), sankmark. Hagmark."
Vill du se flera runstenar i Skepperstad socken eller Sävsjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.336394
Longitud: 14.738209
Lämnings-ID: L1972:2841
Riksantikvarieämbetets ID: Skepperstad 43:1
Sveriges runinskrifter: Sm73, (Smålands runinskrifter))
Plats: Terle
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material: Röd gnejsig ögongranit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Sävsjö
Socken: Skepperstad
Riksantikvarieämbetets information: » L1972:2841