Runsten L1972:1757 i Skepperstad ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1972:1757 i Skepperstad
Foto av Runsten L1972:1757 i Skepperstad
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1-3,5 m h√∂g, 0,95 m bred (N√Ė-SV) och 0,3 m tjock. Runorna p√• stenens V sida √§r 10-11 cm h√∂ga och 1 - 2 mm djupt inhuggna. Enligt Sm√•lands runinskrifter lyder inskriften:"Holme l√§t g√∂ra bron efter Torg√∂t, sin fader"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skepperstad socken i Sävsjö kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats i SV-sluttning, sandig moränmark. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill insidan av kyrkomur (N√Ė-SV) och 16 m fr√•n insidan av kyrkog√•rdens S h√∂rn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.350555
Longitud: 14.765336
Lämnings-ID: L1972:1757
Riksantikvarieämbetets ID: Skepperstad 26:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Sävsjö
Socken: Skepperstad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/78d57cd8-e8d5-403a-991f-ab91c42c4953