Runsten L1971:438 i Vallsjö
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,35 m hög, 0,8 m bred (SÖ-NV) och 0,1 - 0,35 m tjock. Stenen har flyttats flera gånger och restes på denna plats 1938. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Väsäte och Ivar (el. Joar) och Sylva, tre bröder, gjorde denna bro och satte denna sten till minne av Tjälve, sin fader.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallsjö socken i Sävsjö kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-sluttande låg moränkulle mot Vallsjön. Hagmark (f.d. åker med tydliga åkerkanter)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SV om mindre landsväg (SÖ-NV). 57 m N om större landsväg (V-Ö)."
Vill du se flera runstenar i Vallsjö socken eller Sävsjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.39272
Longitud: 14.757509
Lämnings-ID: L1971:438
Riksantikvarieämbetets ID: Vallsjö 10:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Sävsjö
Socken: Vallsjö
Riksantikvarieämbetets information: » L1971:438