Runsten L1971:373 i Vallsjö 🇬🇧
Även känd som Sibbestenen
Foto av Runsten L1971:373 i Vallsjö
Foto av Runsten L1971:373 i Vallsjö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ólafr setti stein þenna eptir Sibba, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,6 m hög, 0,77 m bred (NNV-SSÖ) och 0,35 m tjock. Stenen är uppmålad och skyltad. Enligt Smålands runinskrifter är runorna 12 cm höga och inskriften lyder:"Olov satte denna sten efter Sibbe, sin son.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallsjö socken i Sävsjö kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mindre moränförhöjning i sankmark. Skogsmark (blandskog)."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten L1971:373 i Vallsjö 🇬🇧:
"Enligt tidigare anteckningar skall under stenen en kopparkistavara gömd."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.409212
Longitud: 14.708534
Lämnings-ID: L1971:373
Riksantikvarieämbetets ID: Vallsjö 19:1
Sveriges runinskrifter: Sm78 (Smålands runinskrifter))
Plats: Uppåkra
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ögongranit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Sibbestenen
Län: Jönköpings
Kommun: Sävsjö
Socken: Vallsjö
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ef6c89cc-94eb-451d-8ad2-4abddc1b5f9b