Runsten L1970:3871 i Sävsjö
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, (Sm77), 3 m h, 1 m br och 0,6 m tj. Runristningen är på den S sidan av stenen. Runorna är 14-17 cm h och 2-4 mm dj, tydliga. Inskription: Vråe satte denna sten efter Gunne, sin broder. Han dog i England."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sävsjö socken i Sävsjö kommun (Jönköpings län).
Vill du se flera runstenar i Sävsjö socken eller Sävsjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.404248
Longitud: 14.62971
Lämnings-ID: L1970:3871
Riksantikvarieämbetets ID: Sävsjö 216
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Sävsjö
Socken: Sävsjö
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:3871