Runristning L1974:5715 i Hylletofta ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1974:5715 i Hylletofta
Foto av Runristning L1974:5715 i Hylletofta
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristat föremål, stock av furu, 133,5 x 22 x 14 cm. Runorna är 5 cm höga och står på stockens kant och begränsas nedtill av en ristad linje. Stocken förvaras i kyrkans tornkammare. Enligt Smålands runinskrifter består runinskriften, som är avbruten i början och slutet, av i stort sett futharkens början, upprepad 4 gånger på det bevarade stycket."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hylletofta socken i Sävsjö kommun (Jönköpings län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.404823
Longitud: 14.506449
Lämnings-ID: L1974:5715
Riksantikvarieämbetets ID: Hylletofta 39:1
Sveriges runinskrifter: Sm70 (Smålands runinskrifter))
Plats: Hylletofta kyrka
Placering: I tornkammaren.
Föremål: Stock
Material: Furu
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Sävsjö
Socken: Hylletofta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ecc36b1c-2e96-4d3c-96e2-7cced2f80781