Runristning Sm70, L1974:5715 i Hylletofta
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristat föremål, stock av furu, 133,5 x 22 x 14 cm. Runorna är 5 cm höga och står på stockens kant och begränsas nedtill av en ristad linje. Stocken förvaras i kyrkans tornkammare. Enligt Smålands runinskrifter består runinskriften, som är avbruten i början och slutet, av i stort sett futharkens början, upprepad 4 gånger på det bevarade stycket."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hylletofta socken i Sävsjö kommun (Jönköpings län).
Vill du se flera runstenar i Hylletofta socken eller Sävsjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.404823
Longitud: 14.506449
Lämnings-ID: L1974:5715
Riksantikvarieämbetets ID: Hylletofta 39:1
Sveriges runinskrifter: Sm70, (Smålands runinskrifter))
Plats: Hylletofta kyrka
Placering: I tornkammaren.
Föremål: Stock
Material: Furu
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Sävsjö
Socken: Hylletofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:5715