Hällristning L1974:5312 i Hjälmseryd
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hjälmseryd socken i Sävsjö kommun (Jönköpings län).
Vill du se flera runstenar i Hjälmseryd socken eller Sävsjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.307744
Longitud: 14.512719
Lämnings-ID: L1974:5312
Riksantikvarieämbetets ID: Hjälmseryd 259:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Sävsjö
Socken: Hjälmseryd
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:5312